Про атестацію робочих місць

 1. КЗпП – Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII.
  (ст.ст. 29, 100, 153, 163-166, 169, 174, 190  КЗпП).
 2. КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. №8073-Х. (Адміністративна відповідальність – штраф – ч.2. ст. 41 КУпАП).
 3. ЗУ №504 – ЗУ «Про відпустки» від 15.11.1996р. №504/96-ВР.
  (ст. 4, ч.3 ст.13 ЗУ №504).
 4. ЗУ №1788 – ЗУ «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991р. №1788-ХІІ.
  (ст. 13, 53, 54, 100 ЗУ №1788).
 5. Постанова №36 – Постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16.01.2003р. №36. (у Списку №1 та Списку №2 – професія пілот (КПС) не зазначається).
 6. Постанова №442 – Постанова КМУ «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992р. № 442.
  (п.п.1-2.Порядку).
 7. Постанова №1290 – Постанова КМУ «Про затвердження Списків виробництв,робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.1997р. №1290. (Додаток №2, Розділ XV, п.123).
 8. Наказ №45 – Наказ МОЗУ «Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 31.03.1994р. №45.
 9. Наказ №528 – Наказ МОЗУ «Про затвердження  Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 27.12.2001р. №528.
  (п.п. 1.8., 3.13, 4. Наказу №528).
 10. Рекомендації №41 - Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992р. №41.
  (п.1.2. та Додаток 2 Рекомендацій №41).
 11. Постанова №937 – Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці» вiд 18.07.2007р.  № 937.
 12. Постанова № 637 – Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12.08.1993р. № 637
  (п.20 Постанови КМУ № 637).

<<Назад

сайт виготовлено компанією сделать сайт