Проект Правил нормування польотного робочого часу та часу відпочинку

12 березня 2010р.

До Вашої уваги надається проект «Правил нормування польотного, робочого часу та часу відпочинку членів екіпажів повітряних суден цивільної авіації України».

У відповідності до вимог стандартів Міжнародної організації цивільної авіації ICAO (викладені в пунктах 9.6 та 12.5 Частини I Додатку 6 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію з урахуванням поправки 33 «…Держава експлуатанта повинна встановити правила, що регламентують обмеження польотного часу, польотних робочих періодів та періодів відпочинку членів екіпажів, які ґрунтуються на наукових принципах та наявних знаннях».

На сьогоднішній день планування роботи та відпочинку членів екіпажів повітряних суден цивільної авіації України регламентується «Правилами визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України», затвердженими Наказом Міністерства транспорту України 02.04.2002 № 219. Слід зазначити, що діючі правила не враховують вимог стандартів ICAO, що наведені вище; не висвітлюють всіх аспектів льотної роботи та не відповідають вимогам часу з огляду на те, щоб утомленість членів екіпажу, накопичена в процесі виконання польотів, не загрожувала їх безпеці.

У проекті, що пропонується, висвітлено значну кількість питань, що не є врахованими у діючих Правилах, зокрема:

 • змішані службові обов’язки, коли виконанню польоту передує інша робота за завданням експлуатанта;
 • залежність максимально допустимого польотного робочого періоду від факторів, що впливають на розвиток втомленості члена екіпажу, а саме: часу початку роботи, кількості польотів та факту акліматизованості;
 • вимоги до мінімальних періодів відпочинку у відповідності до міжнародних норм;
 • перебування члена екіпажу в резерві;
 • вимоги щодо планування графіків роботи та відпочинку членів екіпажів;
 • збільшення допустимого польотного робочого періоду за допомогою організації відпочинку у польоті;
 • обмеження щодо польотів на вертольотах, польотів під час виконання авіаційних робіт та учбово-тренувальних польотів та інше.

Під час розробки даного Проекту було використано досвід країн експлуатантів, що мають найкращі показники безпеки польотів, а також наукові та практичні дослідження передових світових інституцій у галузі авіаційної медицини та безпеки авіації. Перелік використаної літератури додається.

Запропоновані правила розроблені у виконання вимог Галузевої угоди на 2006-2007 роки.

Правила розроблені у відповідності до:

 1. Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ІКАО).
 2. Рекомендацій ІКАО (DOC 9376 – AN/914, Розділ 5 п.5.1).
 3. EU-OPS Subpart Q “Flight and Duty Time Limitations and Rest Requirements”.
 4. Додатку 4 «Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці в ЦА», затверджених Головним державним санітарним лікарем України та Міністерством праці України 01.09.92 р.
 5. Повітряного кодексу України.
 6. Кодексу законів про працю України.
 7.  Закону України «Про охорону праці».
 8. Закону України «Про відпустки».

Робота над проектом велася на протязі одного року. Такий значний відрізок часу знадобився для всебічного вивчення світового досвіду, проведення консультацій з провідними фахівцями та врахування їх пропозицій. Саме такий підхід дав змогу отримати найбільш збалансований проект національних правил, який одночасно відповідає вимогам JAR-OPS та сприяє руху України в напрямку Європейського Союзу.

Запропонований проект офіційно направленно до Державної авіаційної адміністрації України          (Лист №143 від 12 березня 2010р.) з проханням включити його до плану розробки нормативної документації на 2010 рік.

Зі свого боку Всеукраїнська профспілка пліотів зобов’язується надавати будь-яку підтримку в цьому питанні.


Додатки:
 1. Проект «Правил нормування польотного, робочого часу та часу відпочинку членів екіпажів повітряних суден цивільної авіації України»                               (296 Kb, pdf)
 2. Перелік літератури, що буда використана під час розробки проекту «Правил нормування польотного, робочого часу та часу відпочинку членів екіпажів повітряних суден цивільної авіації України»                                               (86 Kb, pdf)
 3. Приложения 6 к Конвенции о международной гражданской авиации «Эксплуатация воздушных судов» – Часть І «Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты» – ДОПОЛНЕНИЕ А «Инструктивный материал по разработке нормативных правил контроля утомляемости»                                                                             (244 Kb, pdf)


* Обґрунтовані пропозиції та зауваження прохання направляти на нашу електронну адресу -  ualpa@ukr.net

сайт виготовлено компанією сделать сайт